.

İdari Personel

Serkan BASALAK
Sürekli İşçi
Telefon: +90 248 213 36 00
E-posta: sbasalak@mehmetakif.edu.tr

Hakkımızda

  • Genel Bilgi
  • Misyon-Vizyon
  • Yönetim
  • Akademik Personel
  • İdari Personel
  • Yönetmelikler
  • Eğitimlerimiz
  • Faaliyet Alanlarımız
  • Çalışmalarımız
  • Raporlarımız