.

Çalışmalarımız

Gerçekleştirilen Projelerimiz

"Ders Bilgi Yönetimi Yazılımı" hazırlanması projesi (Makü LMS)

Nobel Akademik Yayıncılık ile ortak yürütülen, kitapların elektronik ve sesli olarak etkileşimli hale getirilmesi projesi

E-sertifika programlarının yürütülebilmesi için canlı sınıf ve online içerik çalışmaları

 

Çalışmalarımız

Uzaktan öğretim sunucularının yönetim ve bakımı

Ders içeriklerinin hazırlanması ve güncellenmesi

Uzaktan öğretim programları için video çekimi, düzenlemesi ve yayınlanması

Ders içeriklerinde uluslararası ve kurum içi standardizasyon çalışmaları

Uzaktan öğretim öğrencilerinin online sınavlarının yürütülmesi

Sanal Sınıf (Canlı Toplantı) uygulamalarının organizasyonu ve yürütülmesi

Öğrencilere ve Öğretim Elemanlarına teknik destek verilmesi

Uzaktan öğretim platformlarının yazılması, güncellenmesi ve taleplerin değerlendirilmesi

Yeni uzaktan eğitim strateji ve teknolojilerinin araştırılması ve uygulanması

Öğrencilerin idari süreçlerinin okullar aracılığıyla (örgün sınavlar, okul ve ders kayıtları, öğrenci belgeleri, stajlar, mezuniyet v.s.) organizasyonu

Uzaktan öğretim alanında proje geliştirmek

İsteyen kuruluşlara yönelik eğitim ve destek toplantıları yürütülmesi

Üniversitemiz uzaktan öğretim çalışmalarının konferans, sempozyum ve fuarlarda tanıtılması

Hakkımızda

  • Genel Bilgi
  • Misyon-Vizyon
  • Yönetim
  • Akademik Personel
  • İdari Personel
  • Yönetmelikler
  • Eğitimlerimiz
  • Faaliyet Alanlarımız
  • Çalışmalarımız
  • Raporlarımız