.

Faaliyet Alanlarımız

 1. Merkezin faaliyet alanları; iletişim ve bilişim teknolojilerine dayalı uzaktan eğitimle yapılan önlisans, lisans ve lisansüstü programlarını, kursları, seminerleri ve konferansları içerir.
 2. Merkez bu kapsamda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
  • Üniversite öğrencilerine ve topluma, iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim yoluyla sunduğu tüm dersler, kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri eğitim programlarını planlamak, uzaktan eğitimin gerektirdiği iletişim ve bilgi teknolojilerinin gelişimini takip etmek, uzaktan eğitime ilişkin tüm teknik alt yapı işlerini yürütmek, uzaktan eğitim konularına ilişkin olarak iletişim ve bilişim hizmeti sunan diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak
  • Kamu, özel sektör, ulusal ve uluslar arası kurum, kuruluş ve kişilerin uzaktan eğitim kapsamındaki danışmanlık ve uzaktan eğitim imkanlarından yararlanma ve işbirliği taleplerini ilgili birimlerle birlikte projelendirmek ve yürütmek
  • Uzaktan eğitimle ilgili sunucu/istemci altyapı örgütlenmesini, iletişim/etkileşim planlama ve uygulamalarını yapmak, öğrenci destek hizmetleri, ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapmak
  • Uzaktan eğitim yoluyla verilecek kurs, seminer, konferans ve benzeri eğitim uygulamalarını, dersleri ve programları belirlemek, kredilendirmek, sertifika, katılım belgesi, ders geçme belgesi ve benzerlerini vermek
  • Uzaktan eğitim yoluyla verilecek kurs, seminer, konferans, ders ve programlara kayıt, kabul, sınav, başarı ve ders geçme ve benzeri işlemleri düzenlemek ve sunmak,e) Uzaktan eğitim yoluyla verilecek kurs, seminer, konferans, ders ve benzeri öğretim faaliyetlerinde görev alacak öğretim elemanlarını belirlemek, görevlendirmek, ilgili birimlerle işbirliği ve koordinasyonu sağlamak
  • Uzaktan eğitim konusunda uygulanmakta olan ilgili mevzuatı takip etmek, uygulamaları bu kapsamda düzenlemek
  • Uzaktan eğitim yoluyla kamu ve özel kuruluşlar ile kişilere verilecek eğitim derslerini/programlarını ilgili birimlerle birlikte projelendirmek ve yürütmek
  • Uzaktan eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Merkez Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek
 3. Merkez uzaktan eğitim için yukarıda belirtilen faaliyetlerde bulunurken; internet, diğer veri iletişim ağları, radyo, televizyon, telefon ve posta gibi iletişim araçları ile basım, ses, görüntü, bilgisayar ve teknolojinin sunduğu gereçleri kullanır.

Hakkımızda

 • Genel Bilgi
 • Misyon-Vizyon
 • Yönetim
 • Akademik Personel
 • İdari Personel
 • Yönetmelikler
 • Eğitimlerimiz
 • Faaliyet Alanlarımız
 • Çalışmalarımız
 • Raporlarımız